Lentaria

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Lentaria, Corner, 1950
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Phallomycetidae, Gomphales, Gomphaceae
Aktueller Name:
Lentaria CornerArt/en:
Siehe auch
Dokumente


Impressum