Podostroma
Pustelkeulchen

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Hypocrea subgen. Podocrea, Saccardo, 1883 / Podostroma, P. Karsten, 1892 / Podocrea, (Saccardo) Lindau, 1897
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Sordariomycetes, Hypocreomycetidae, Hypocreales, Hypocreaceae
Aktueller Name:
Podostroma P. KarstenArt/en:
Gattung/en:
Dokumente


Impressum