Naucoria submelinoides
cf


aktualisiert: 12.01.2021

Autoren:
Naucoria submelinoides (Kühner) Maire 1930
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae
Aktueller Name:
Naucoria submelinoides (Kühner) Maire 1930Gattung/en:

Naucoria submelinoides - Flammer, Tİ 3990
Naucoria submelinoides -
Naucoria submelinoides - Flammer, Tİ 3989
Naucoria submelinoides -
Naucoria submelinoides - Flammer, Tİ 3991
Naucoria submelinoides -
Naucoria submelinoides - Flammer, Tİ 3992
Naucoria submelinoides -

Impressum