Gnomonia

aktualisiert: 28.04.2019

Autoren:
Gnomonia, Cesati & De Notaris, 1863 / Rehmiella, G. Winter, 1883 / Melanopelta, Kirschstein, 1939 / Rostrocoronophora, Munk, 1953
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Sordariomycetes, Sordariomycetidae, Diaporthales, Gnomoniaceae
Aktueller Name:
Gnomonia Cesati & De Notaris

Impressum