Melanomma

aktualisiert: 28.04.2019

Autoren:
Melanomma, Nitschke ex Fuckel, 1870 / Moriolopis, Norman ex Keissler, 1927
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Dothideomycetes, Pleosporomycetidae, Pleosporales, Melanommataceae
Aktueller Name:
Melanomma Nitschke ex Fuckel

Impressum