Stephensia

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Densocarpa, Gilkey, 1954 / Elderia, McLennan, 1961
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pyronemataceae
Aktueller Name:
Stephensia Tulasne & C. Tulasne 1851


Sporen pro Ascus
Uniseriat
"

Art/en:
Dokumente

Suchbegriffe / Tags: 8sporig, Genea


Impressum