Hyaloscypha
Nadelholzbecherchen

aktualisiert: 11.01.2021 09:25:43

Autoren:
Hyaloscypha, Boudier, 1885 / Eupezizella, Höhnel, 1926 / Truncicola, Velenovský, 1934 / Pseudaegerita, J.L. Crane & Schoknecht, 1981 / Fuscoscypha, Svrcek, 1987 / Rhizoscyphus, W.Y. Zhuang & Korf, 2004 / Meliniomyces, Hambleton & Sigler, 2005
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Leotiomycetes, Leotiomycetidae, Helotiales, Hyaloscyphaceae
Aktueller Name:
Hyaloscypha Boudier


Substrat
Nadelholz
"

Art/en:
Verwandte Themen & weiterführende Links:


Impressum