Lyomyces

aktualisiert: 28.04.2019

Autoren:
Lyomices, P. Karsten, 1881
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Corticiales, Corticiaceae
Aktueller Name:
Corticium P. Karsten

Impressum