Lamprospora

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Lamprospora, De Notaris, 1863 / Crouania, Fuckel, 1870 / Barlaea, Saccardo, 1889 / Barlaeina, Saccardo & P. Sydow, 1899
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pyronemataceae
Aktueller Name:
Lamprospora De NotarisDokumente


Impressum