Octospora

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Octospora, Hedwig, 1789 / Peziza tr. Humaria, Fries, 1822 / Leucoloma, Fuckel, 1870 / Humaria, (Fries) Boudier, 1885 / Humarina, Seaver, 1927
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pyronemataceae
Aktueller Name:
Octospora HedwigDokumente


Impressum