Geopyxis

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Peziza sect. Geopyxis, Persoon, 1822 / Geopyxis, (Persoon) Saccardo, 1889
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pyronemataceae
Aktueller Name:
Geopyxis (Persoon) SaccardoDokumente


Impressum