Ascobolus

aktualisiert: 07.02.2021

Autoren:
Ascobolus, Persoon, 1796 / Phaeopezia subgen. Crouaniella, Saccardo, 1884 / Sphaeridiobolus, (Boudier) Boudier, 1885 / Crouaniella, (Saccardo) Lambotte, 1888 / Ascobolus subgen. Dasyobolus, Saccardo, 1889 / Dasyobolus, (Saccardo) Saccardo, 1895 / Dasybolus, Clements & Shear, 1931 / Anserina, Velenovskı, 1934 / Seliniella, Arx & E. Müller, 1955
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Ascobolaceae
Aktueller Name:
Ascobolus PersoonDokumente


Impressum