Tapesia
Filzbecherchen

aktualisiert: 25.05.2019 22:53:45

Autoren:
Peziza tr. Tapesia, Persoon, 1822 / Tapezia, (Persoon) Fuckel, 1870 / Tapesia, (Persoon) Fuckel, 1870
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Leotiomycetes, Leotiomycetidae, Helotiales, Dermateaceae
Aktueller Name:
Tapesia (Persoon) FuckelArt/en:
Gattung/en:


Impressum