Coprobia
Rinderdungbecherling

aktualisiert: 28.04.2019

Autoren:
Cheilymenia Boudier
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pyronemataceae
Aktueller Name:
Cheilymenia BoudierArt/en:


Impressum