Atractosporocybe

aktualisiert: 28.04.2019

Autoren:
Atractosporocybe, P. Alvarado, G. Moreno & A. Vizzini, 2015
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales
Aktueller Name:
Atractosporocybe P. Alvarado, G. Moreno & A. VizziniArt/en:
Gattung/en:


Impressum