Atractosporocybe


aktualisiert: 28.04.2019

Autoren:
P. Alvarado, G. Moreno & Vizzini
Klassifikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales
Aktueller Name gem. MycoDB
Current name: Atractosporocybe P. Alvarado, G. Moreno & Vizzini, Mycologia 107 (1): 129 (2015) [MB#809953]Art/en:
Gattung/en:

Literatur: BRBK Band: 3 Seite: - Bild: 149 - 180 EHLU Band: 3 Seite: 120 - 121 Bild: 458 - 458


Impressum