Otthia

aktualisiert: 28.04.2019

Autoren:
Otthia, Nitschke ex Fuckel, 1870 / Otthia subgen. Otthiella, Saccardo, 1882 / Otthiella, (Saccardo) Saccardo & D. Saccardo, 1905
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Dothideomycetes, Dothideomycetidae, Dothideales
Aktueller Name:
Otthia Nitschke ex FuckelArt/en:


Impressum