Otthia


aktualisiert: 28.04.2019

Autoren:
Nitschke ex Fuckel
Klassifikation:
Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina, Dothideomycetes, Dothideomycetidae, Dothideales
Aktueller Name gem. MycoDB
Current name: Otthia Nitschke ex Fuckel, Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde 23-24: 169 (1870) [MB#3656] Taxonomic synonyms: - Otthia subgen. Otthiella Sacc., Sylloge Fungorum 1: 739 (1882) [MB#700333] - Otthiella (Sacc.) Sacc. & D. Sacc., Sylloge Fungorum 17: 662 (1905) [MB#3657]
Literatur:


Impressum