Colletotrichum

aktualisiert: 16.08.2019 11:47:27

Autoren:
Vermicularia, Tode, 1790 / Colletotrichum, Corda, 1831 / Dicladium, Cesati, 1852 / Steirochaete, A. Braun & Caspary, 1854 / Fellneria, Fuckel, 1867 / Phellomyces, A.B. Frank, 1898 / Gnomoniopsis, Stoneman, 1898 / Glomerella, Spaulding & H. Schrenk, 1903 / Colletotrichopsis, BubŠk, 1904 / Neozimmermannia, Koorders, 1907 / Gloeosporiopsis, Spegazzini, 1911 / Didymariopsis, Spegazzini, 1911 / Haplothecium, Theissen & Sydow, 1915 / Hypostegium, Theissen, 1916 / Fominia, Girzitska, 1927 / Chiloella, Sydow, 1928 / Lophodiscella, Tehon, 1933 / Caulochora, Petrak, 1940 / Blennorella, Kirschstein, 1944 / Ellisiellina, Sousa da C‚mara, 1949 / Rostrospora, Subramanian & K. Ramakrishnan, 1952 / Colletostroma, Petrak, 1953 / Ellisiella, Batista, 1956 / Schizotrichella, E.F. Morris, 1956 / Peresia, H. Maia, 1960
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Sordariomycetes, Hypocreomycetidae, Glomerellales, Glomerellaceae
Aktueller Name:
Colletotrichum CordaArt/en:


Impressum