Deconica

aktualisiert: 01.09.2019 14:28:34

Autoren:
Psilocybe (W.G. Smith) P. Karsten
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae, Deconica
Aktueller Name:
Psilocybe (W.G. Smith) P. KarstenArt/en:
Gattung/en:


Impressum