Fibrodontia

aktualisiert: 05.09.2019 17:40:58

Autoren:
Fibrodontia, Parmasto, 1968
Klassfikation:
Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Trechisporales, Hydnodontaceae
Aktueller Name:
Fibrodontia ParmastoArt/en:


Impressum